domingo, 20 de abril de 2014

7° Artist Book Festival, Barcelona

VII Festival del Llibre d’artista 2014
VII Artist’s Book Festival 2014
Internacional Itinerant International Itinering

Del 17 d’abril al 15 de maig de 2014, Barcelona
From 23 of April 2014, Barcelone

Organització Organisation Associació Cultural ILDE (I Libri De…)
Direcció artística Art Direction Elisa Pellacani

Amb la col·laboració de With the collaboration of
Consulta, librieprogetti, Escuela Itinerante del Libro
Ajuntament de Barcelona - Centre Cívic Pati Llimona

BLACKOUT BOOKS
Llibres sense electricitat. Llibres que il·luminen la foscor
Books without electricity, books from the darkness

FER LLIBRES, TAMBE A LES FOSQUES 
MAKING BOOKS, ALSO IN THE DARKNESS

Exposicions, trobades, workshops i performances entorn a fer llibres
Expositions, meetings, workshops and performances about the making books

Itinerari abril-maig April–May intinery:
Istituto Italiano di Cultura 17-4 / 15-5 ----- CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història-Universitat de Barcelona 22-4 / 15-5 ----- Biblioteca Gòtic- Andreu Nin 23 / 30-4
 Llibreria Loring Art 30-4 / 6-5 ----- Llibreria La Central 1 / 15-5


El tema del 2014 és l’absència d’electricitat. 
The 2014 topic is the absence of electricity.

Un Festival per a llibre-objecte, llibre d’exemplar únic, amb tiratges limitats, que siguin inèdits.
A Festival for object-books, only-one-of-a-kind books, editions of ten never presented before.

Llibres impresos i fets a mà (no editats digitalment). Llibres que parlen d’una foscor real o imaginària. 
Books handpress & handmade (no digital works). Books speaking about real or imaginary darkness.

El Blackout (l’apagada) és una provocació, en temps de la digitalització i dels e-book, per a subratllar la importància de la idea i del projecte abans de la producció. Blackout parla de la llibertat que ofereix el mitjà artístic i dóna noves vies d’investigació a l’entorn de fer llibres.
The Blackout is a provocation in the age of digitalization and eBooks to underline the importance of the idea and the project before the production. Blackout book speaks about the freedom given by the artistic media and offers new investigation points about the making books.

Com cada any, el Festival del Llibre d’artista proposa un tema de tipus conceptual o tècnic per tal que els autors presentin una obra inèdita. L’Associació ILDE les mostra al públic contribuint així a la difusió i al col·leccionisme del llibre d’artista. Part dels treballs que es presenten formen part del “llibre d’artista” -il.lustrat i coordinat per Elisa Pellacani- on entren en diàleg autors d’arreu del món.
As every year, since 2008, the Artist Book Festival proposes a theme, of conceptual or technical kind, so authors can propose a new work. ILDE Association shows them to the public contributing in this way to the diffusion and the collections of the artist’s book. Part of the works presented are in the “libro de artista” ilustrated and coordinated by Elisa Pellacani, for a dialogue between worldwide’s authors.
23 d’abril de 12 a 20 hores
Plaça Sant Just, la Plaça dels llibres imaginats
Exposició dels llibres del Festival 2014, Exposition of 2014 Festival books,
autors internacionals amb la seva obra, international authors with their job,
actuacions poètiques i musicals poetical and musical shows

12 h. Inauguració Opening
13 h. Emanuela Sacca soprano Héléna Resurreiçao contralt Abel Litran piano
Belle nuit, o nuit d’amour Offenbach
14.30 h. Claudia Ambiz The antiface book performance
15.30 h. Mandragora arpa celta Celtic arph Chansons-bagages pour musiques vagabondes
16.30 h. Carola Willbrand & Mark Met The Clog dance performance
17.30 h. Emanuela Sacca & Abel Litran Vaga luna arias de Bellini y Mozart
18.30 h. Andrea Zuccolo Así sea lectura poètica poetic reading
19.30 h. Mandragora


25 i 26 d’abril de 10 a 20 hores
Centre Cívic Pati Llimona
Els expositors, els llibres d’artista 2014, The expositors, the 2014 artist’s book,
els workshops de la the workshops of the Escuela Itinerante del Libro


Fotògrafa del Festival Festival’s photograph Sylvia Gutiérrez Sánchez

Col·laboradors Colaborating Generali Assicurazioni Reggio Emilia, Donelli Vini, Consulta

ILDE (I Libri De…) – Festival del Libro de artista copyright 2014
Apartado n. 134 – 08080 Barcelona
No hay comentarios:

Publicar un comentario